EIN THEMA'R TYMOR YMA YW'R ARCHFARCHNAD. Croeso i Ddosbarth…

EIN THEMA'R TYMOR YMA YW'R ARCHFARCHNAD. Croeso i Ddosbarth…

EIN THEMA'R TYMOR YMA YW ARDAL DRYCHINEB. Croeso i Ddosbart…

EIN THEMA'R TYMOR YMA YW 'OH AM FYD RHYFEDDOL!'